Thấy em học kém và tìm hiểu nguyên nhân, cuối cùng chị giúp em học tốt