Ôi địt em chết mất (nước nôi lênh láng, âm thanh sống động)